OTLAK (KURIE OKO)

-         Ochorenie, ktoré vzniká nenápadne, klient (pacient) o tom často krát ani nevie.

Vzniká TLAKOM, obuv tlačí na určitú oblasť, kde najprv dochádza k tvorbe mozoľa, a z neho sa neskôr vytvorí Otlak.

Typickým prejavom je bolestivosť, najmä pri chôdzi v danom mieste vzniku, ktorá upozorní klienta na vzniknutý útvar (alebo že niečo nie je v poriadku).

Príčinou vzniku Otlakov je tlak proti kosti. Otlak vzniká výhradne nevhodnou obuvou, ako aj chôdzou, dedičnosťou, deformáciou chodidla počas života, prejavom je hyperkeratóza-hyperkeratotické ložisko (laicky nadmerne zhrubnutá koža) ktorá je spôsobená tlakom a trením obuvi, alebo deformovaním prstov.

Niektorý si Otlak mýlime s Bradavicou (odbor.lat.verruca). Ale pozor! Rozdiel je v tom že Otlak-má ohraničený kraj, oproti Bradavici- ktorá má kvetnatý tvar.44jpg

Otlak sa vyznačuje bolestivosťou, väčšinou žltým, niekedy sivým sfarbením, ako aj zápalovou reakciou!

Čo ak máme otlak medzi prstami? Vtedy ide o mokvavý útvar často krát spojený s plesňovým ochorením. Vtedy je veľmi dôležitá liečba a to protiplesňových zásypov. POZOR nie Krémov! Ktoré nám dané miesto ešte zhoršia. Zásypom docielime stvrdnutie okrajov a tak môžeme následne postupovať v odstraňovaní a liečbe.

Ide o chorobu v ktorej veľmi často krát dochádza k obnoveniu a to vplyvom zlého chodenia, obuvi, deformáciou chodidla, genetikou, podceňovanie vzniku-tlaku.

Aby nedochádzalo k tvorbe otlakov, musí byť obuv priestranná, správna vložka do obuvi s klenbou, ako aj včasné diagnostikovanie a pravidelné ošetrovanie.